Szlifowanie z ruchem postępowo-zwrotnym jest najstarszą metodą szlifowania, gdzie za każdym przejściem tarczy szlifierskiej zbierany jest mały naddatek materiału.